Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Kussoo

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Kussoo. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Kussoo behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Kussoo erkend.

1.4 Kussoo garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Het aanbod

2.1 De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

2.2 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt de koopprijs, de wijze van betaling, het herroepingrecht, de eventuele bezorgkosten alsmede eventuele andere vormen van dienstverlening. Kussoo verbindt zich aan de klant de producten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als vermeld in het aanbod.

2.3 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.4 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

3. Betaling

Kussoo biedt de volgende mogelijkheden voor betaling.

3.1 IDEAL

iDeal is een veilige betaalmogelijkheid van de Nederlandse Banken. Als u deze methode kiest word u direct naar uw beveiligde online bankaccount geleid. U betaalt op dezelfde wijze als via internetbankieren.  Makkelijk en volkomen veilig.

4. Levering en Bezorgen

4.1 Bezorgen

Bezorgen NL

Kussoo laat de artikelen tot 30 kg bezorgen door DHL.

- Verzenden pakket basis (onverzekerd).

Boven de € 50,- gratis, daaronder € 4,95

Bij bezorging door DHL zijn de bezorgvoorwaarden van DHL van toepassing. De artikelen worden zorgvuldig verpakt voor transport en Kussoo, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van de bezorger. Bij ontvangst dient de klant de inhoud te controleren op schade / onvolkomenheden, mocht dit het geval zijn, dan dient de klant binnen 48 uur na ontvangst van het pakket contact op te nemen met Kussoo middels e-mail of het contactformulier.

Bezorgen België, Duitsland & Luxemburg

Voor verzending naar België, Duitsland en Luxemburg berekend Kussoo de volgende kosten;

- Verzenden pakket basis (verzekerd).

Boven de € 50,- gratis, daaronder € 7,95

4.2 Levertijd 

Kussoo streeft ernaar dat bestelde producten welke uit voorraad leverbaar zijn binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst betaling worden aangeboden. 

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

 4.3 Afhalen

U kunt uw aankopen ook gratis bij ons afhalen. Voor het afhalen graag een afspraak maken via info@kussoo.nl. Afhalen kan van maandag t/m vrijdag op onderstaand adres:

Kussoo
Gezellenstraat 8
3861 RD Nijkerk

5. Retouren & Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. De spullen dienen in de originele verpakking, voorzien van labels en uiteraard ongebruikt geretourneerd te worden. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@kussoo.nl. Na ontvangst van de retour zending draagt Kussoo er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- goederen die door de Kussoo tot stand zijn gebracht overeenkomstig      specificaties van de consument.

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn

6. Aansprakelijkheid

6.1 Kussoo is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding.

6.2 Kussoo is nooit aansprakelijk voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade of winst -of omzetderving.

6.3 Indien Kussoo om welke redenen dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

6.4 Kussoo is niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van gebruik van internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen verkoper en klant.
 
7. Overmacht

7.1 Kussoo is niet aansprakelijk wanneer door gevolgen van overmacht zij haar verbintenissen niet kan nakomen.
Onder overmacht wordt verstaan staking, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, natuurramp en niet tijdig leveren van leveranciers.
Tevens wordt onder overmacht verstaan storing in een netwerk of verbinding of het op enig moment niet beschikbaar zijn van een website.

8. Garantie

8.1 De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de klant op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien.

8.2 Kussoo staat er voor in dat de geleverde zaak voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Indien de levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Kussoo zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en de billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

8.3 Kussoo is jegens de klant ervoor verantwoordelijk dat de door de fabrikant van de afgeleverde zaak bij aankoop toegezegde garantie behoorlijk wordt nagekomen.