Privacy beleid


Privacybeleid AVG

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Kussoo en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Kussoo
Kussoo is een webshop in woonaccessoires. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Kussoo verzameld worden bijvoorbeeld om een bestelling te kunnen versturen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Kussoo, neem dan gerust contact met ons op via info@kussoo.nl.

Kussoo | Rozenstraat 85 | 1214 BR | Hilversum | Btw. Nr. NL001907523B08 | KVK 55881890 | Kussoo is een handelsnaam van Wonen Bij Mi

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Kussoo. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Bestellen en bezorgen artikelen 
  Tijdens het bestellen van artikelen verwerken we verschillende gegevens, zoals je gekozen betaalmethode en NAW gegevens om je bestelling te bezorgen en te volgen.
 2. Contact opnemen 
  Jouw gegevens worden verzameld als jij contact opneemt met Kussoo via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of vraag te kunnen beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.
 3. Google Analytics 
  De website van Kussoo verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 4. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen bij aanmelding voor de nieuwsbrief.

Ontvangers gegevens
Voor het uitvoeren van diensten, het bezorgen van artikelen en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden. Voor zover deze derden jouw gegevens verwerken in opdracht van Kussoo, doen ze dat als verwerker. Alle afspraken over onder andere beveiliging, geheimhouding en jouw rechten zijn opgenomen in de verwerkingsovereenkomsten die we met deze derde partijen hebben gesloten.De gegevens die Kussoo ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.

 1. Shopify
  Voor hosting en uitvoering van de Kussoo webshop maakt Kussoo gebruikt van de diensten van Shopify. Alle gegevens die jij achterlaat op de website en via de e-mail van Kussoo worden opgeslagen op de servers van Shopify. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij Shopify.
 2. Myparcel
  Om de artikelen te kunnen versturen maken wij gebruik van Myparcel. Zij verwerken de NAW gegevens alleen voor het bezorgen van het pakket.
 3. Mollie payments
  Transactiegegevens (manier van betalen, je rekeningnummer en betaalgegevens).
 4. Nieuwsbrief
  De nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Opslag periode
In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld.

 1. Verwerking van order 
  Wij hebben een verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie van 7 jaar voor Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen.
 2. Nieuwsbrief
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@kussoo.nl
 3. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Kussoo via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 4. Google Analytics 
  De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage 
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Kussoo vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@kussoo.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Kussoo. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op wissen van gegevens 
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Kussoo vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Kussoo niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Verplichte gegevens
Kussoo verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Kussoo via de website. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en jouw NAW gegevens zijn nodig als je een artikel bestelt bij Kussoo. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Kussoo de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Kussoo met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Kussoo behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Kussoo dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Kussoo te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@kussoo.nl.

Kussoo Rozenstraat 85 | 1214 BR | Hilversum | Btw. Nr. NL001907523B08 | KVK 55881890 | Kussoo is een handelsnaam van Wonen Bij Mi